Wie is al bekend met de Gezonde Generatie?

De Gezonde Generatie....een  initiatief van samenwerkende gezondheidsfondsen.

Het doel is dat de Nederlandse jeugd in 2040 de gezondste is van de wereld.

En dat is hard nodig want als we niets doen dan is over twintig jaar meer dan de helft van de Nederlanders chronisch ziek. Daarom is ook Healthy Houten in het leven geroepen. Samen zorgen we voor een gezonde basis, leefstijl en omgeving.

Neem eens een kijkje op de website van de Gezonde Generatie en laat je inspireren. Wat we doen : Programma Gezonde Generatie

Er worden tips gegeven en handreikingen beschikbaar gesteld. Zie bijvoorbeeld hoe je in het onderwijs de sociaal emotionele ontwikkeling van de jeugd kan stimuleren: Versterken sociaal emotionele ontwikkeling jeugd via het onderwijs : Programma Gezonde Generatie

Kennen jullie Kansrijke Start Houten al?

Wij willen dat ieder kind zo gezond, veilig en liefdevol opgroeit ongeacht achtergrond inkomen, opleiding of beperking. De gemeente Houten zet zich samen met partners uit het (para)medische en sociale domein in om een kind een goede start te geven. Iedereen om het kind heen dient zich ervan bewust te zijn dat de eerste 1000 dagen cruciaal zijn omdat dit een voorspeller is hoe het kind zich zal ontwikkelen.

Denk aan een goede basis, weinig stress, voldoende beweging, opvoedvaardigheden, gezonde voeding en zorg en ondersteuning die tijdig geboden wordt als het even niet meer lukt.  Ouders en opvoeders zijn cruciaal hierbij. Daarom is het als steun en waardering voor ouders heel belangrijk om de ouder te kunnen zijn die ze willen zijn. Zet de ouders en opvoeders in het zonnetje en kijk voor meer informatie over deze campagne en het beschikbare materiaal kunt u hier vinden: Ode aan Ouders.