Johannes Bogermanschool

De Johannes Bogermanschool is bezig steeds meer vorm te geven aan bewegend leren. Dit doen ze met hulp van Miranda, de gezonde School adviseur. Ook heeft de school twee verplichte fruitdagen bij het 10 uurtje.

Welke doelen zijn er voor 2022?

De school wilt de kinderen veel meer sportend laten leren. Als leraren willen zij daar ook het goede voorbeeld in geven. Ook biedt de school goede werkmaterialen voor de leraren aan,  zodat er bijvoorbeeld bij het zitten een juiste houding wordt aangenomen.

Een boodschap aan de bewoners van Houten

Dat de huidige crisis laat zien dat gezondheid erg belangrijk is. Wij vinden dat volwassenen het goede voorbeeld moeten geven aan kinderen!

logo

Meer weten?

Kijk voor meer informatie en contactgegevens op  hun website.

Website Johannes Bogermanschool