Shine

Geef jongeren een podium

Shine is een jongerencentrum voor podiumkunsten. Een plek in Houten waar jongeren terecht kunnen voor lessen, projecten en activiteiten. De ultieme combinatie van kunst en welzijn voor jongeren. Met ons enthousiaste team zorgen wij ervoor dat jongeren elkaar ontmoeten, hun talenten ontwikkelen en hun ideeën realiseren. Iedereen is welkom bij Shine. M/v/x en welke achtergrond je ook hebt. Bij Shine kan en mag iedereen zichzelf zijn. Ook als je nog niet zo goed weet wie dat is.

Door met jongeren in gesprek te gaan en te creëren vanuit verschillende kunstdisciplines, leren zij om een mening te vormen, kritisch te kijken naar hun omgeving, te zien wat ze mooi vinden en wat hen raakt. Dit draagt bij aan de ontwikkeling van hun persoonlijke identiteit. Shine is vooral van de jongeren zelf. Ze krijgen veel ruimte om input te geven in het creatieve proces en om activiteiten te bedenken en uit te voeren. Hierdoor groeit hun zelfvertrouwen en gevoel van eigenaarschap.

Mentale gezondheid van jongeren

We werken elk jaar vanuit een jaarthema. Dit jaar is dat mentale gezondheid: Your Mind Matters. De eindvoorstelling die we met de jongeren zelf maken gaat over dit thema en tijdens onze wekelijkse inloop besteden we er aandacht aan door workshops, activiteiten en gesprekken.

We bieden een plek aan jongeren waar ze zichzelf kunnen ontwikkelen op het gebied van theater, zang en dans, waardoor hun zelfvertrouwen groeit. Maar ook op het gebied van persoonlijke vorming, omdat we bezig zijn met vragen als: wie ben ik, wat vind ik belangrijk, waar ben ik goed in? Dit draagt allemaal bij aan het versterken van je mentale welzijn en je veerkracht. Ook gaan we met jongeren in gesprek over het gebruik van alcohol, verdovende middelen en seks. Dus ook op die manier zijn we bezig met gezondheid.

Een plek waar je jezelf kunt zijn

We vinden het belangrijk dat Shine een plek is waar jongeren zichzelf kunnen zijn, waar ze op een positieve manier aangemoedigd worden om bezig te zijn met hun fysieke en mentale gezondheid en waar ze laagdrempelig in gesprek kunnen met jongerenwerkers als ze ergens tegenaanlopen.

Samenwerking Healthy Houten

Jongeren hebben veel in hun mars. Daarom is Shine vooral van de jongeren zelf. Zij krijgen ruimte om input te geven in het creatieve proces. En om activiteiten te bedenken en uit te voeren. Hierdoor groeit hun zelfvertrouwen en gevoel van eigenaarschap. En daarin zoeken we de samenwerking. Met onder andere Healhy Houten als het gaat over thema’s die jongeren raken. En bijvoorbeeld met basisscholen, voorgezet onderwijs, het Sociaal Team en Jongerencentrum Enter.

logo shine

Meer weten?

Meer weten of Shine? Ga naar de website.

Website Shine Houten