Logo Zorgspectrum

Zorgspectrum

Hi Regina. Hebben jullie een gezond voorbeeld?

‘Zorgspectrum zorgt ervoor dat kwetsbare oudere mensen blijven bewegen. Hiervoor hebben wij o.a. een beweegagoog in dienst. Beweegagogen proberen het bewegen voor onze doelgroep leuk te maken. Daarnaast bieden onze fysiotherapeuten voor thuiswonende ouderen fitnessgroepen.’️ 

Tof! Wat zijn jullie doelen voor het komende jaar?

‘Ons voornaamste doel is om mensen zo lang mogelijk met een goede kwaliteit van leven thuis te laten wonen. Een nieuwe uitdaging is om daarbij ook nieuwe zorgtechnologie in te zetten. Bijvoorbeeld met Zorgrobot Tessa. Dit is een sprekende bloempot die vergeetachtige mensen helpt structuur te houden.’ 

Wat willen jullie als Zorgspectrum meegeven aan de inwoners van Houten?

‘Je kunt heel oud worden met een goede kwaliteit van leven als je goed voor jezelf zorgt. Er zijn veel mogelijkheden die hierbij hulp bij kunnen bieden, als het nu niet lukt. Eet gezond, wees positief en beweeg voldoende’ 

Je kunt een kijkje op de website nemen: www.zorgspectrum.nl.