Centrum voor Jeugd en Gezin Houten

Iedere fase van het opgroeien gaat gepaard met uitdagingen. Van opstandige kleuters tot sombere tieners. Soms kom je er als ouder(s) er niet alleen uit en kun je de hulp van een opvoedcoach goed gebruiken. Bij het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) werken professionals die je kunnen helpen met vragen over alle ontwikkelfases van kinderen.

Dit kunnen vragen zijn over bijvoorbeeld kinderen die slecht luisteren, pesten of gepest worden, over de puberteit en de uitdagingen die daar bij komen kijken. Maar ook over het verschil in opvoedstijl tussen ouders. Iedere vraag over opgroeiende kinderen kan gesteld worden bij het CJG. Aanmelden kan via rechtstreeks via het CJG, maar ook via de GGD en het Sociaal Team kunt u bij ons terecht komen. Onze professionals kunnen meekijken in de thuissituatie en/of op school, gesprekken voeren met ouders, maar ook met de kinderen of met het hele gezin. Er wordt meegekeken, advies gegeven en indien nodig verder gezocht naar passende hulp.

Handelen vanuit preventie

Het uitgangspunt van het CJG is om preventief te werken. Dit doen we door onder andere voorlichting te geven aan ouders en kennis over te dragen aan scholen. De thema’s zijn uiteenlopend, maar haken in op actuele onderwerpen, zoals eenzaamheid onder jongeren. Of bijvoorbeeld grenzen stellen als het gaat over alcohol, drugs of gamen. We organiseren geregeld webinars voor ouders en professionals: deze zijn terug te vinden op onze website.

KIES-groepen in Houten

Voor kinderen in de basisschoolleeftijd organiseren we KIES-groepen. De afkorting staat voor Kinderen In Een Scheiding (KIES). Dit is een spel- en praatgroep voor kinderen om de scheiding van hun ouders beter te begrijpen. De scheiding kan recent zijn, of langer geleden. In een kleine groep en onder begeleiding van twee KIES-coaches komen de kinderen 8 keer bij elkaar. Daarnaast zijn er twee ouderbijeenkomsten. Deelname aan een KIES-groep is gratis.

Succes door krachtenbundeling

Het CJG werkt samen met verschillende partijen, zoals Buurtgezinnen, Van Houten&co, alle scholen, Veilig Thuis en de huisartsen. Maar ook met alle betrokken partijen binnen Healthy Houten: samen weten we meer. En bereiken we meer!

Meer weten?

Website CJG