Handje helpen

Ken jij het Handjehelpen-effect?

De vrijwilligers en stagiairs van Handjehelpen zetten zich in voor kinderen en volwassenen met een chronische ziekte, beperking of gedrag dat om extra aandacht vraagt. En we zijn er voor overbelaste mantelzorgers. Onze kracht zit ‘m in het maken van een koppeling tussen mensen die hulp nodig hebben en mensen die hulp willen bieden. Onze hulpvragers geven aan dat hun leven dankzij een maatje fijner is, dat ze méér contacten hebben en beter in hun vel zitten. En maar liefst 89% van onze vrijwilligers geeft aan zich nuttiger te voelen dankzij het maatjescontact. Een win-win situatie. Dát is het Handjehelpen-effect!

Een voorbeeld is de familie Peters die om de week een dagje zorgt voor de zesjarige Emma met een licht verstandelijke beperking. Haar ouders hebben dan even wat tijd voor zichzelf en hun andere kinderen. En Alinda die wandelt met een man met multiple sclerose, omdat hij anders de deur zo weinig uitkomt. Of student Hans die een thuiszittende tiener ondersteunt en hem op weg helpt in de zoektocht naar een zinvolle dagbesteding. Iedere hulpvraag is anders.

Samen met elkaar

Handjehelpen gelooft in een samenleving waarin iedereen mee kan doen en waar mensen zich voor elkaar inzetten. Daarom ondersteunen wij mensen die zonder onze steun niet of slechts ten dele mee kunnen doen. Wij koppelen hen aan mensen die hun maatschappelijke betrokkenheid om willen zetten in daden. Met als resultaat dat hulpvragers en hulpgevers elkaar versterken en zinvol aan de samenleving deelnemen.

Onze organisatie bestaat al meer dan 40 jaar. We zijn actief in Houten en nog 17 andere gemeenten in de provincie Utrecht en Amsterdam. Handjehelpen biedt ondersteuning in de thuissituatie. De hulp die we bieden wordt meestal één-op-één gegeven. En daarnaast werken we projectmatig, zoals het project ‘Ervaringsmaatjes’ speciaal voor jonge mantelzorgers.

Meer weten?

Kijk voor meer informatie op:

www.handjehelpen.nl of neem contact met ons op via: 030 - 263 29 50

website handje helpen