Week tegen de eenzaamheid

Alleen hoeft niet eenzaam te zijn

Ieder jaar komt de Week tegen Eenzaamheid terug. In het hele land extra aandacht besteedt aan dit onderwerp. Eenzaamheid is een complex begrip. Je zou het grofweg kunnen omschrijven als ‘uit verbinding zijn’. Uit onderzoek blijkt dat op dit moment meer dan 40% van de Nederlanders zich eenzaam voelt. En dat je eenzaam voelen net zo slecht is voor je gezondheid als het roken van 15 sigaretten per dag. Healthy Houten heeft werken aan welbevinden en het tegengaan van eenzaamheid benoemd als één van de drie hoofdthema’s voor de komende jaren.

In het leefstijlakkoord staat de structurele aanpak tegen eenzaamheid in de gemeente Houten centraal. Er is aandacht voor jong en oud. En voor specifieke risicogroepen, zoals alleenstaande ouderen. Hoewel eenzaamheid niet aan leeftijd is gebonden, hebben ouderen in verhouding er vaker mee te maken. Dit komt doordat ze met het klimmen der jaren vaak meer ervaringen van verlies hebben, van dierbaren maar ook van gezondheid en mobiliteit. En door een opeenstapeling van gebeurtenissen kan het leven er dan anders uit komen te zien en kan een gevoel van vereenzaming optreden.

Eenzaamheid gaat vaak gepaard met gevoelens van schaamte. Alsof er een taboe ligt op het woord. In werkelijkheid voelt iedereen zich wel eens eenzaam in een bepaalde periode van zijn of haar leven. Er wordt bij jongeren bijvoorbeeld vaak gekeken naar het aantal vrienden en volgers op bijvoorbeeld Facebook en Instagram als een graadmeter van sociaal geluk, terwijl deze contacten heel oppervlakkig kunnen zijn.

Je hoeft dus niet alleen te zijn om je eenzaam te voelen. Er bestaan verschillende soorten eenzaamheid. Bijvoorbeeld sociale eenzaamheid. Hierbij gaat het vooral om het ontbreken van contacten met mensen waarmee iemand bepaalde gemeenschappelijke kenmerken deelt, zoals vrienden, kennissen of collega’s. Emotionele eenzaamheid heeft betrekking op het missen van een speciale band met iemand, zoals een levenspartner. En existentiële eenzaamheid tot slot, gaat over zingeving. Of juist het ontbreken daarvan. Je ervaart een gevoel van zinloosheid. Mensen ervaren soms meerdere soorten eenzaamheid tegelijkertijd.

Je eenzaam voelen heeft vertrekkende gevolgen voor je gezondheid. Uit onderzoek blijkt dat eenzaamheid het immuunsysteem negatief kan beïnvloeden. Eenzaamheid kan ook leiden tot depressie en een verhoogd risico op hartziekten. Mensen die eenzaam zijn vertonen vaker ongezond gedrag, zoals weinig bewegen en minder gezond eten. Het gevoel van eenzaamheid voorkomen, heeft daarmee automatisch positieve gevolgen voor je welzijn.

Voorkomen is dus beter dan genezen. Maar hoe pak je dat aan? Door zelf actief te blijven en contact te onderhouden met de mensen om je heen, kun je eenzaamheid tegengaan. Carmen Bos-Serkei is 70 jaar en woont al ruim 40 jaar in Houten. Ze verloor een aantal jaar geleden haar man. En daarvoor hun dochter. Ondanks het enorme verdriet en gemis blijft Carmen positief.

Tijdens de eerste lockdown startte ze het initiatief ‘Contact met elkaar’ om alleenstaande ouderen in Houten-Oost met elkaar in contact te brengen. In eerste instantie telefonisch door alle maatregelen, maar daarna onder het genot van een kop koffie bij elkaar. Vol energie bouwt ze aan een netwerk om mensen een luisterend oor te bieden.

,,Ik vind het belangrijk om iets te betekenen voor anderen”, vertelt Carmen. ,,Een klein gebaar kan een groot verschil maken in iemands leven.” Carmen is nog niet zo lang met pensioen. Ze zet haar expertise vanuit de zorg graag in en is lid van de cliëntenraad bij Zorgspectrum. ,,Ik heb lang gewerkt in de zorg en mijn kennis en vaardigheden komen uitstekend van pas.”

Om fit te blijven is Carmen zo’n drie keer in de week in de sportschool te vinden. ,,Bewegen is belangrijk om fit te blijven. Niet alleen lichamelijk, maar ook geestelijk.” Bridgen is haar hobby: ,,Ik ben ontzettend blij dat dat weer live kan. Online was even een tijdelijke overbrugging, maar er gaat niets boven echt contact.”

Carmen voelt zich gewaardeerd door haar werk voor de cliëntenraad en ‘Contact met elkaar’. Ze komt door haar hobby en het sporten regelmatig onder de mensen. Haar geloof betekent veel voor haar. Ze haalt er troost en hoop uit. Ondanks de moeilijke momenten.

Met Healthy Houten heeft de gemeente zich aangesloten bij de Nationale Coalitie Eén Tegen Eenzaamheid. Dat is een brede maatschappelijke beweging voor het welbevinden van ouderen. In Houten zijn er meerdere lokale initiatieven die hierin iets betekenen. Dit varieert van gezamenlijk eten, bezoeken thuis tot aan activiteiten in de wijken.

Eén van de initiatieven in Houten is MOTTO. Dat staat voor Mooie Ontmoetingen Thuisbezoek Ouderen. MOTTO werkt vanuit zingevingsperspectief en is gericht op thuiswonende ouderen. In MOTTO werken betrokken vrijwilligers en geestelijk verzorgers samen om ouderen thuis te bezoeken. Voor een praatje, een goed gesprek, of om samen een wandeling te maken. De opzet is dat mensen regelmatig bezoek krijgen van een vaste vrijwilliger. En als het nodig is dan is er professionele ondersteuning beschikbaar. Voor de vrijwilligers is er scholing over hoe je een goede gesprekspartner bent en over zingeving- en levensvragen. Ook zijn er themabijeenkomsten over levensverhalen en thema’s als rouw en verlies.

‘Met je hart Houten’ brengt ouderen eenmaal per maand bij elkaar om samen te eten aan een vaste ‘stamtafel’. Door structureel waardevolle ontmoetingen te organiseren op plekken waar ook andere mensen elkaar ontmoeten, is er sprake van zien en gezien worden. Doordat je elkaar maandelijks ziet, is er ruimte voor het opbouwen van vriendschappen. Vrijwilligers begeleiden de stamtafel en halen de ouderen thuis en na afloop worden zij weer thuisgebracht.

In de verschillende wijken worden activiteiten georganiseerd, zoals de Huiskamer. Dit wordt georganiseerd door Van Houten&co. Er zijn Huiskamergroepen op dinsdag, woensdag en donderdag in Huis van Houten en op donderdag in Wijkcentrum/cultuurhuis Schoneveld.

Voor jongeren is er onder andere Join Us. Dit initiatief helpt jongeren die het lastig vinden om contact te maken met leeftijdsgenoten. Meer weten over het aanbod in de gemeente Houten voor jong en oud? Op hulpwijzerhouten.nl staan alle activiteiten op een rij.