Stichting Present

De positieve kracht van aandacht

Stichting Present Houten koppelt (groepen) vrijwilligers aan mensen in Houten die hulp nodig hebben. Dit kan sociale hulp zijn zoals een stukje wandelen met iemand of praktische hulp zoals een tuin een keertje opknappen. Kort gezegd het verbeteren van de leefomgeving van hulpontvangers en het verminderen van eenzaamheid. Dit doen wij vanuit de wens om een beweging op gang te brengen waarin het normaal wordt om naar elkaar om te zien.

Veel van onze cliënten hebben te kampen met gezondheidsproblemen en zijn daardoor in mindere mate in staat voor zichzelf te zorgen. De vrijwilligers die deze cliënten bijstaan bij verschillende werkzaamheden zullen ervaren dat juist door het helpen van een ander, ze zichzelf ook beter gaan voelen. Het is fijn om naar elkaar om te kijken en het versterkt je eigen mentale gezondheid.

Daarnaast kunnen de cliënten, doordat ze iets uit handen wordt genomen of ze mogen samenwerken met iemand, even weer op adem komen wat hun gezondheid weer verbetert. De stress van 'er moet nog iets gebeuren maar ik kan het niet (alleen)' vervalt en heeft een positieve invloed op hun mentale en fysieke gezondheid.

Uiteindelijk draait het allemaal om jezelf zo te ontwikkelen dat je je eigen draagkracht vergroot en daarnaast anderen kan bijstaan in het vergroten van hun draagkracht. Dat is ons doel.

Samenwerking Healthy Houten

Healthy Houten dragen we een warm hart toe om dat we het iedereen toe wensen dat het goed met ze gaat. En dat we elkaar kunnen ondersteunen wanneer dat even niet zo blijkt te gaan.

Logo present

Meer weten?

Wij geloven dat geven gelijk kan staan aan ontvangen en we zo met elkaar de wereld een klein stukje fijner, in contact met elkaar, kunnen maken.

Meer informatie vindt u op onze website.

Website Stichting Present