Zorg in Houten

De Stichting Zorg in Houten ondersteunt de vijf medische centra en de samenwerking tussen eerstelijnszorg en de gemeente Houten.

De medische centra zijn:

Medisch centrum Dorp (Pr. Bernhardstraat), Medische centrum Hofspoor (Hofspoor), Medisch centrum Leebrug (Sandelhout), Medisch centrum Molenzoom (Molenzoom 61 en 83) en Medisch centrum Schalkwijk (Jhr. Ramweg).          

In ieder medisch centrum zijn meerdere zorgdisciplines gevestigd die nauw met elkaar samenwerken. Ieder centrum heeft ten minste vijf kerndisciplines; huisartsen, apotheek, fysiotherapie, psychologie en diëtetiek.

De stichting Zorg in Houten heeft een bestuur, eveneens bestaande uit zorgverleners vanuit diverse disciplines, en twee wijkmanagers. Deze wijkmanagers ondersteunen de samenwerking in de medische centra en zorgen voor de (netwerk-) verbindingen binnen de wijk, gemeente, sociaal team, welzijn en regionale netwerken.

Door nauwe samenwerking met de aangesloten zorgverleners streeft de stichting ontwikkeling na op het gebied van:

  • Innovatie van zorg
  • Kwaliteit van zorg
  • Kwaliteit van bedrijfsvoering
  • Scholing
  • Communicatie en PR
  • Administratie

De stichting Zorg in Houten maakt tevens onderdeel uit van de regio-organisatie Unicum Lekstroom.

Voor zorgverleners staat gezondheid en een gezonde leefstijl van patiënten altijd op nummer 1.

Door het aanbieden van leefstijlprogramma’s zoals de GLI (Geïntegreerde Leefstijl Interventie) maar ook de leefstijlmodules Alcoholgebruik, Voeding, Bewegen en Stoppen met Roken wil Zorg in Houten bijdragen aan een gezonde leefstijl voor alle inwoners van Houten.